Bible211. Korintským6,20

1. Korintským 6:20

byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.


Verš v kontexte

18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu. 19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě; 20 byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo ste vy­kúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.

Evanjelický

20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Os­láv­te teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].

Ekumenický

20 Boli ste draho vy­kúpení. Oslavuj­te teda Boha vo svojom tele.

Bible21

20 byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček