Bible211. Korintským6,19

1. Korintským 6:19

Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě;


Verš v kontexte

18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu. 19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě; 20 byli jste draze vy­kou­peni! Pro­to svým tělem vzdávej­te čest Bo­hu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k­torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

Evanjelický

19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

Ekumenický

19 A vari ne­viete, že ne­pat­ríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás pre­býva a ktorého máte od Boha?

Bible21

19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček