Bible211. Korintským6,15

1. Korintským 6:15

Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy!


Verš v kontexte

14 Ten­týž Bůh, který vzkřísil Pá­na, vzkřísí svou mo­cí i nás. 15 Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy! 16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 Či ne­viete, že vaše telá sú údami Kris­tovými? Či tedy mám vziať údy Kris­tove a urobiť ich údami smil­nice? To nech sa ne­stane!

Evanjelický

15 Či ne­viete, že vaše telá sú úd­mi Kris­tovými? Či teda vez­mem údy Kris­tove a spravím ich úd­mi smil­nice? Vôbec nie!

Ekumenický

15 Ne­viete az­da, že vaše telá sú Kris­tovými úd­mi? Mám teda z Kristových urobiť údy smil­nice? Roz­hod­ne nie!

Bible21

15 Copak ne­ví­te, že vaše tě­la jsou Kri­stový­mi ú­dy? Mohu snad vzít údy Kri­stovy a uči­nit je údy ne­věstky? To nikdy!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček