Bible211. Korintským14,10

1. Korintským 14:10

Na světě je ko­ne­ckon­ců to­lik různých řečí a žádná z nich není beze smys­lu.


Verš v kontexte

9 Stejné je to s vá­mi: ne­vy­dá-li váš jazyk sro­zu­mi­telné slovo, jak má kdo po­znat, co se říká? Vž­dyť bu­dete mlu­vit do vět­ru! 10 Na světě je ko­ne­ckon­ců to­lik různých řečí a žádná z nich není beze smys­lu. 11 Mluví-li však někdo řečí, které ne­ro­zumím, zůstane­me je­den druhé­mu cizin­cem.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Tak mnoho je, keby prišlo na to, rôz­nych zvukov na svete, a nič nie je bez zvuku;

Evanjelický

10 Veď kto vie, koľko roz­ličných rečí je na svete, a ani jed­na [z nich] (nie je) bez hlasu.

Ekumenický

10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov.

Bible21

10 Na světě je ko­ne­ckon­ců to­lik různých řečí a žádná z nich není beze smys­lu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček