Bible211. Korintským1,9

1. Korintským 1:9

Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem!


Verš v kontexte

8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout. 9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem! 10 Bratři, jménem naše­ho Pá­na Ježíše Krista vás pro­sím, abys­te všich­ni spo­lu sou­hla­si­li a namísto vzájemných roz­tržek byli spo­jeni jednou mys­lí a jedním záměrem.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána.

Evanjelický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Ekumenický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Bible21

9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček