Bible211. Korintským1,8

1. Korintským 1:8

Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout.


Verš v kontexte

7 že nemá­te ne­do­sta­tek v žádném da­ru, za­tím­co očekává­te zje­vení naše­ho Pá­na Ježíše Krista. 8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout. 9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem!

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý vás aj upev­ní a za­chová až do kon­ca, bez­úhon­ných v deň našeho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

8 On vás aj utvr­dí až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček