Bible211. Korintským1,27

1. Korintským 1:27

Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné.


Verš v kontexte

26 Podívej­te se, bratři, jak vás Bůh po­vo­lal: pod­le lid­ských měří­tek mezi vá­mi není mno­ho moud­rých, mo­cných nebo uro­zených. 27 Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné. 28 Bůh vy­vo­lil neu­ro­zené a opo­vržené to­ho­to svě­ta, ba dokon­ce to, co nic není, aby ob­rá­til vniveč to, co je,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale bláz­nivé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil múd­rych, a slabé u sveta si vy­volil Bôh, aby za­han­bil to, čo je silné,

Evanjelický

27 ale čo je svetu bláz­nivé, vy­volil si Boh, aby múd­rych za­han­bil; čo je svetu slabé, vy­volil si Boh, aby moc­ných za­han­bil;

Ekumenický

27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných;

Bible21

27 Bůh ale vy­vo­lil bláznivé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil moud­ré. Bůh vy­vo­lil slabé to­ho­to svě­ta, aby za­han­bil silné.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček