Bible211. Korintským1,17

1. Korintským 1:17

Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž.


Verš v kontexte

16 Pokř­til jsem vlastně i Štěpánovu ro­di­nu, ale ne­vím, že bych kř­til ještě něko­ho dalšího. 17 Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž. 18 Ano, pro ty, kdo spějí k záhu­bě, je po­sel­ství kříže bláz­nov­stvím, ale pro nás, kdo do­chází­me spásy, je to Boží moc.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov.

Evanjelický

17 lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale zves­tovať evan­jelium, prav­da, nie múd­rosťou v slovách, aby Kris­tov kríž nebol zbavený výz­namu.

Ekumenický

17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený.

Bible21

17 Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček