Bible211. Korintským1,12

1. Korintským 1:12

Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“


Verš v kontexte

11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři mo­ji, do­zvěděl, že mezi se­bou má­te svá­ry. 12 Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“ 13 Copak je Kri­stus roz­dělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pav­lově jménu?

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A hovorím toto, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja Apol­lov, ja Kéfašov a ja Kris­tov.

Evanjelický

12 Mys­lím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov, ja však Apol­lov, ja však Kéfasov, ja však Kris­tov.

Ekumenický

12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov!

Bible21

12 Mám na mys­li to, že je­den z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček